Yan-heng Wang

Wang Yan-heng Chief Physician, TCM Psychiatric Department, Bejing An Ding Hospital, Capital Medical University.