Carola Beresford-Cooke

Carola Beresford-Cooke, Akupunkteurin und Shiatsu-Therapeutin, lehrt Shiatsu am British Shiatsu College und hält Seminare auf internationalen Shiatsu-Kongressen.

Articles of Carola Beresford-Cooke
Shiatsu
  • Novice
  • Therapist
49,95  Show product